Rituál zavinování po porodu (zavírání kostí, rebozo rituál)

Tento rituál čerpá ze slovanské tradice, kde se věřilo, že žena se při porodu otevírá jak na psychické, tak fyzické úrovni. Tato pomyslná otevřená brána se měla uzavřít nejdříve 40. den po porodu, tedy na konci šestinedělí. Ovšem pokud toto uzavření neproběhlo, je možné ho absolvovat i zpětně, třeba i dekády po porodu.

Rituál se někdy také nazývá „rebozo rituál“, protože se při něm pracuje se speciálními rebozo šátky ze lnu a bavlny. Také bývá nazýván „zavírání kostí“, což vzniklo na základě toho, že právě díky opečování šátky se kosti pánve po porodu opravdu dokážou vrátit na své původní místo.

Co se děje během rituálu zavinování

Svíčky u rituálu

Během rituálu je nejdříve opečována duše ženy, kdy je téměř neomezený čas na to, aby žena převyprávěla svůj porodní příběh. Ať už byl porod krásným prožitkem nebo náročnou transformací pro ženu i miminko, tím, že je dán prostor tomu, aby zaznělo vše, co je potřeba, žena získává odstup a případné těžké emoce mají prostor odejít. Vše se odehrává ve velice bezpečném prostředí, které průvodkyně pro ženu vytvoří. Z mojí zkušenosti žena povídá a různě se jí propojují souvislosti a přichází další věci z jejího života, které s porodem zdánlivě nesouvisí, ale přitom souvisí. Vyplavují se napovrch, aby mohla jejich případná tíha navždy odejít. V tomto procesu pomáhá i teplý nápoj, který společně vaříme (většinou kakao) a také aromaterapie a míchání bylinek. Po tom, co je vše řečeno přichází část péče o tělo.

Druhá část rituálu zavírání kostí – rebozo

Jak vypadají Rebozo šátky

V druhé části dostává prostor tělo a začínáme technikou rebozo, kdy několika šátky postupně uvolňuji jednotlivé části těla ženy. Postupujeme od zdola nahoru, a i při této péči se stále mohou vyplavovat emoce nahromaděné v těle. Na konci tohoto procesu se žena cítí velmi zrelaxovaně až meditativně. Pak nastává část péče o bříško. Používám nahřátou bylinnou kouli a olejíček namíchaný z éterických olejů, které si klientka sama vybere a podpoří ji v jejím záměru. Po tomto opečování se žena přemístí do bylinkové koupele při svíčkách, kde má ještě možnost si zvědomit vše, co ze svého života již propouští, vše, co chce, aby z ní voda smyla. Celý tento proces, pokud je provedený na konci šestinedělí, může blahodárně přispět k dozavinutí dělohy, mohou se po něm ještě objevit poslední očistky, vyplavují se z těla škodlivé látky a přebytečná voda. Po rituální koupeli následuje pomazání celého těla vonným olejem. Tělo je uctěno vědomým dotekem a je to velmi příjemná část celého rituálu.

Rebozo – samotné zavinování

Zavinutí rebozo šátky

Závěrečná část rituálu je věnována již samotnému zavinutí do sedmi rebozo šátků. Je to symbolický proces, kdy si žena uzavře vše, co je potřeba. Postupně je „zamknuto“ sedm největších kostí na jejím těle a ona pak zůstává zakuklená jako larvička, která čeká na své vylíhnutí. V tomto zavinutí si žena spočine, jak dlouho je jí příjemné. Některá zcela intuitivně chce brzo rozvinout, jiná i usne. Následuje postupné rozvinování šátků, kdy je prostor pro zvědomování si toho, čemu se žena otevírá do života dále. Po rozvinutí následuje integrace celého prožitku a pak se žena převlékne do nových šatů, které symbolizují nový začátek. Po tomto hlubokém rituálu již žena pouze odpočívá a je velmi vhodné, aby i po několik dalších dnů si dopřála klidný režim a prostor pro integraci celého prožitku.

Poporodní zavinutí je završení celé iniciace přerodu ženy v matku. Díky propojení se svým tělem se po něm žena cítí jako znovu zrozená a její ozdravená duše i tělo nabírají novou sílu do dalších týdnů, měsíců i let v roli maminky.

Rituálem zavinování kostí s Rebozo šátky Vás ráda provedu.