Ženské kruhy v Hradci Králové

Ženské kruhy pořádám v Hradci Králové nebo online.

Termíny se dovíte na Fb skupině: Ženské kruhy Hradec Králové nebo mě kontaktujte.

Ženský kruh

Co je ženský kruh?

Ženský kruh bylo tradičně bezpečné místo, kde se ženy po tisíciletí scházely, aby sdílely své životní příběhy, svou esenci, a byly zde ostatními ženami vyslyšeny, uviděny a uctěny. Dnešní ženské kruhy jsou snahou o návrat k této tradici. Kruh je místem, kde si ženy dovolují odhodit své každodenní role a napojují se na své hlubší já. Ženský kruh nabízí prostředí pro odpočinek, sebereflexi, sdílení, inspiraci, pochopení, soucit, sounáležitost.


Tereza Mazánková

Dojmy žen z mnou vedených ženských kruhů z anonymního dotazníku si můžete přečíst neupravené zde: Reference

Dříve bylo velmi přirozené, že se ženy scházely a trávily společně čas, kdy si vyprávěly a opečovávaly se navzájem. Krásným příkladem v naší kultuře bylo draní peří. To se odehrávalo tradičně po ukončení prací na polích, tedy zhruba od listopadu do jara, kdy se ženy za dlouhých večerů scházely u této rukodělné činnosti. Bylo samozřejmé, že ženy si zde společně zpívaly, vyprávěly zajímavé příběhy a sdílely, co se děje u nich v manželství, v rodinách…

Vnímám, že je velmi potřebné obnovit tradici setkávání žen, které pomůže ke zvědomění hodnoty ženského přístupu, sebe sama jako ženy, léčit ženská zranění a křivdy, hojit a obnovovat sesterství, které je přirozené. V bezpečí ženského kruhu si žena může dovolit otevřít témata, která by se jinde neodvážila rozebírat. Může zde otevřít a projevit své hluboké já. Kruh pomáhá ženám se opět naladit na svou hlubokou ženskou esenci, ženskou moudrost, která je v každé z nich a uvědomují si své ženské kvality.

Tereza Mazánková
Tereza Mazánková ženský kruh

Jak probíhá ženský kruh

Pro navození bezpečné atmosféry kruhy pořádám
v klidném, uzavřeném prostředí, které působí intimně
a dovolí ženám se více otevřít a zrelaxovat. Ženské kruhy pořádám v Hradci Králové nebo online. Každý kruh je jiný a záleží na složení účastnic a na tématu/záměru kruhu. Při setkávání využívám různé regenerační techniky k pohlazení těla i duše. Provádím ženy vizualizacemi, meditacemi, relaxacemi, pracujeme s tělem, tančíme, malujeme, píšeme. Používám vonné esence, hudbu a hudební nástroje, což pomáhá k zapojení dalších smyslů a většímu propojení sama se sebou. Jednou ze zásadních technik je hluboké sdílení, které je léčivé pro ženu, která právě hovoří, ale i pro ostatní přítomné.

Pravidla ženského kruhu

Ctím tato pravidla ženského kruhu:

  • pro lepší navázaní vztahů si všechny tykáme
  • sdílíme „ze srdce“, to znamená, že není potřeba si dopředu nic chystat a může být nahlas vysloveno, co zrovna přichází na mysl, čímž je podpořen léčivý proces
  • nasloucháme ostatním ženám bez souzení, kritiky a dávání nevyžádaných rad
  • vše, co se na kruhu odehraje, na kruhu také zůstává
  • všechny techniky jsou dobrovolné
Mazánková Tereza - průvodkyně rituály a ženskými kruhy

Co mohou ženě kruhy přinést

Pravidelné setkávání v bezpečném kruhu ženě pomáhá k návratu ke své podstatě.  Vytvářím prostředí, kde je žena přijímána taková, jaké je. Je zde s úctou ostatních viděna a slyšena, což ji navrací ke své vnitřní síle a lépe se jí pracuje se svou vlastní energií. Účast na ženském kruhu přináší odpočinek od každodenního shonu
a možnost být sama sebou. Když se žena cítí bezpečně a dovolí si sdílet s ostatními, má tento proces léčivé účinky nejen pro ni samotnou, ale i pro ostatní účastnice kruhu. Žena může do kruhu přinést to, co opravdu právě prožívá a nemusí to nikterak přikrášlovat. Účast na kruzích přináší nový náhled na život, uvědomění vlastního těla, napojení se na jeho potřeby. Dopomáhá k obnovení sebepřijetí a sebelásce. Na kruzích často vznikají opravdová hluboká přátelství.
O aktuálně pořádaných ženských kruzích informuji zde.