Co jsou přechodové rituály?

Lidský život je o neustálých změnách a zvratech. Žijeme v cyklech a stále se vyvíjíme.

Aby tyto změny byly lépe přijatelné, abychom dokázali přejít z jednoho životního období, situace, cyklu do dalšího, je velmi nápomocné se zastavit a vše si zvědomit.

Přechodový rituál

Přechodový rituál je právě takovým zastavením, kdy se propojíme sami se sebou a procítíme životní souvislosti. Rituál je zároveň nositelem změny a pomáhá připravit se lépe na to, co má přijít. Nejen, že jsme na to pak lépe připraveni, ale zároveň máme příležitost stát se aktivním tvůrcem nového. Rituál vytvoří prostor pro hlubší napojení se na sebe sama a ujasnění si svých záměrů a přání, které se pak snadněji zhmotňují.

Událost v podobě přechodového rituálu přináší podporu a sílu pro nadcházející změnu. Jednání, které se symbolicky odehraje během rituálu slouží ke snadnějšímu uskutečnění reálných činů v životě. Životní změny jsou často spojeny s osobní krizí a silnými emocemi. Přechodový rituál nabízí bezpečné prostředí, aby tyto emoce mohly být projeveny, přijaty, propuštěny a bylo možné se posunout dále.

Rituály v čase

Díky tomu, že rituály neznají chronologický čas, je možné si projít transformací i zpětně, což může být velmi léčivé. Pokud nedošlo k dostatečnému zvědomení a přijetí životní změny nebo významné události v minulosti, lze si vše projít dodatečně.

Novodobé přechodové rituály jsou návratem k dávným tradicím, jelikož rituály jsou staré jako lidstvo samo. I v dnešní době se setkáváme s ceremoniemi, které doprovázejí velké životních změny, jako třeba svatba, křest, pohřeb a další. Důležité jsou i naše každodenní osobní rituály, které praktikujeme, aniž bychom si to často uvědomili, jako je vypít si kávu, sejít se u rodinné večeře, přečtení pohádky dětem před spaním atd.

atmosféra rituálu - rekvizity

Průvodci

Některé přechodové rituály zvládneme projít sami, u jiných se k dokončení iniciace hodí mít u sebe průvodce. Mohou to být členové naší rodiny, blízcí přátelé, kněží, učitelé a další průvodci, kterým důvěřujeme.

Mým záměrem jako průvodkyně je tvořit rituály pro přechody mezi vývojovými fázemi v životě jako je například

  • rituál první menstruace menarché
  • rituál vstupu do školky/do školy
  • rituál pro nastávající nevěstu
  • přerod ženy v matku (předporodní rituál)
  • přivítání dítěte do rodiny
  • vylétnutí dětí z hnízda
  • poslední rozloučení

nebo pro mimořádné životní události jako je rituál zavinování po porodu nebo po jiné významné životní události (smrt blízkého, potrat, přestěhování, změna práce), rituál k ukončení kojení, rozchodový rituál atd. Krásné jsou také rituální oslavy k významným narozeninám, k dosažení důležitého životního milníku, ukončení projektu apod. Vnímám přechodové rituály jako životní kotvy, které nám nasazují křídla. Zpřítomní nás v tady a teď a dovolí volně vzlétnout do další fáze našeho žití.